top of page

לאדרכלית אושרה ניסים מיתגתי את העסק מחדש, אבל בעיקר עם אושרה התהליך היה של ברור והגדרה מחודשת לכיוון העסקי,
בררנו ודייקנו, היכן היא עולה על כל המתחרים? במה בדיוק היא רוצה לעסוק מבין שלל היכולות המרשימות שלה?
מי קהל היעד שהיתה רוצה לעבוד מולו? מהם האמצעים שבהם תוכל לשווק את עצמה בצורה שוטפת, פשוטה וקלה עבורה -
ובעיקר מהנה? עצבנו את הלוגו מחדש, את כרטיסי הביקור, נייר המכתבים ומודעה לעיתונות

מיתוג עסקי לאדרכלית ומעצבת הפנים אושרה ניסים

כרטיס ביקור

עיצוב נייר מכתבים

מודעה

עיצוב לוגו

bottom of page