top of page

SHOPIZ

אפלקציה מדליקה לקניות,
האפלקציה לומדת (בינה מלאכותית) את העדפות המשתמש

ומציגה לו תכנים שרלננטיים עבורו

Screen Shot 2019-07-10 at 11.46.00 AM.pn
Screen Shot 2019-07-10 at 11.43.17 AM.pn
Screen Shot 2019-07-10 at 11.43.31 AM.pn
Screen Shot 2019-07-10 at 11.44.48 AM.pn
Screen Shot 2019-07-10 at 11.44.17 AM.pn
Screen Shot 2019-07-10 at 11.44.23 AM.pn
Screen%20Shot%202019-07-10%20at%2011.45_
Screen Shot 2019-07-10 at 11.43.25 AM.pn
bottom of page